Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 16, 2023

Samtal kring utveckling och behandlingsmöjligheter i dåtid-nutid-framtid med verksamhetschef (bm) Marie Klinta och specialistbarnmorska Lena Ydenius på Livio Kungsholmen. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.

https://livio.se/livio-fertilitetscentrum-kungsholmen/