Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 8, 2021

Fyra gamla avsnitt om eftervård som MHV-podden klippt ihop till ett - handlar bland annat om hur eftervårdsprojektet kom igång. Gäster är barnmorskorna Jenny Kugelberg och Catharina Zätterström intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och överläkare Jennie Stolt.