Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 31, 2021

DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) att arbeta med subtansbruk handlar dagens MHV-podden om. Medverkande är Karin Petrovic, leg barnmorska vid Rosenlunds Mödravårdsteam och Anne-Charlotte Jonsson, projektledare för DUDIT-projektet och samordningsbarnmorska. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.