Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 27, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare och sektionschef på MHV-enheten. Elisabeth  berättar om omhändertagande av gravida med graviditetsdiabetes och nya rutinen i Region Stockholm angående gravida som sätts in på insulin efter graviditetsvecka 20. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.