Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 15, 2019

MHV-podden gästas av mycket erfarna barnmorskorna Cecilia Lind och Ann Olsson. Ämnet för dagen är bristningar.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt