Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 21, 2021

Dagens gäster är Marie Sundkvist, barnsjuksköterska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Malin Gustafsson, barnmorska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Laktationsutbildning, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) berättar om sitt uppdrag på amningsmottagning på BVC. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.