Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 3, 2021

Här kommer äntligen uppföljande del om förlossningsrädsla! Detta avsnitt handlar om barnmorskans arbete med förlossningsrädsla. Jennie Lenntorp är Leg Barnmorska och projektledare för förlossningsrädsla projektet som nu implementerats på barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.