Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Sep 30, 2019

Dagens gäst i MHV-podden är Ludmilla von Zweigbergk, strateg för barnrättsfrågor på Hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret. Ludmillas uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till implementering av barnkonventionen inom Region Stockholms fyra kärnverksamheter, som kultur, regionplanering, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Jag arbetar via nyckelpersoner i verksamheterna och arbetsgrupperna.

Intervjuar gör samordningsbarnmorskorna Emma Lilliehöök och Anna Dahlin.