Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 11, 2021

Antikonception: LOWE-studien - Larc fOrWard counsElling - strukturerad preventivmedelsrådgivning, det är vad dagens två MHV-podden gäster talar om. Karin Emtell Iwarsson, Leg barnmorska och doktorand vid KI och WHO-center. Niklas Envall, Leg barnmorska, Universitetslektor på Högskolan Dalarna med undervisning på barnmorskeprogrammet och fristående kurser inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.  Tips på länkar: https://ki.se/kbh/lowereal

https://www.youtube.com/watch?

v=Aw6VTplrHpM