Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jul 4, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Jens Karberg, ansvarig för MÄN:s arbete med jänställt föräldraskap. Jens möter i sitt arbete många föräldrar och de som arbetar med föräldrar och barn, inom t ex mödrahälsovården. MÄN har under 30 år arbetat för en jämställd värld utan våld där fokus på barn och unga...