Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Apr 25, 2024

Dagens gäst i MHV-podden.se är Emma Fransson,  leg psykolog, docent i medicinsk psykologi, arbetar med Verksamhetstöd för Malinamottagningarna och som Mödrahälsovårdsenhetens psykolog. Emma berättar om psykiatrisk problematik under graviditet och postpartum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska...


Apr 11, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Hanna Milerad, överläkare obstetrik och gynekologi, medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare och Mia Heneby, samordningsbarnmorska från Enheten för Cancerprevention och Screening vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. De berättar om uppföljning efter höggradiga...


Apr 8, 2024

Dagens gäster är Sophia Brismar Wendel, docent och överläkare, Danderyds sjukhus och Isabelle Yilmaz, barnmorska och forskningskoordinator, Karolinska Solna. Ämnet är OPTION-studien och heminduktion. Gästerna berättar bland annat om den stora nationella studiens upplägg, forskningen bakom samt konkreta...


Mar 27, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Cecilia Berg från Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. Cecilia som brinner för fysisk aktivitet, berättar om sitt viktiga arbette med levnadsvanor och då framförallt Fysiskt aktivitet på Recept. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Mar 21, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Hanna Ulfsdottir, barnmorska, PhD, Biträdande lektor, Programdirektör, Karolinska Institutet. Ämnet är vattenförlossning och Hanna disputerade i ämnet 2019. Hanna berättar bland annat om den smärtlindrande effekten och övriga positiva effekter man kan se i hennes och andras...