Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Oct 18, 2023

Cecilia Berger är biträdande överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi på Södersjukhuset. Cecilia berättar i MHV-podden om kvinnlig könsstympning och sitt arbete på Amelmottagningen, en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Intervjuar...


Oct 10, 2023

I dagens MHV-podd berättar samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök om sitt uppdrag som AKA. Vad innebär det att arbeta som Adjungerad klinisk adjunkt? Intervjuar gör samordningsbarnmorska och lärare på Sophiahemmets högskola Anna Akselsson.


Sep 27, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Joanna Tingström, universitetsbarnmorska på Södersjukhuset. Joanna berättar vad det innebär att arbeta som universitetsbarnmorska! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.


Sep 19, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Marija Delfechresh, leg barnmorska verksam på Huddinge Barnmorskemottagning. Marija berättar om Fysisk Aktivitet på Recept, hur man kan arbeta med FaR som barnmorska på barnmorskemottagning! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. 

Mer information finns www.farledare.se...


Sep 12, 2023

En inblick till vad MI är, samordningsbarnmorska Anna Akselsson berättar om vad barnmorskestudenter får lära sig om MI under sin barnmorskeutbildning vid Sophiahemmets högskola! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.