Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Oct 27, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare och sektionschef på MHV-enheten. Elisabeth  berättar om omhändertagande av gravida med graviditetsdiabetes och nya rutinen i Region Stockholm angående gravida som sätts in på insulin efter graviditetsvecka 20. Intervjuar gör...


Oct 26, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Karin är också redaktör för INFPREG som är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.


Oct 19, 2022

Dagens gäster i MHV-podden är Johanna Rubin, barnläkare, med dr, vaccinexpert och utredare på Folkhälsomyndigheten och Åsa Jansson, mödrahälsovårdsöverläkare på MHV-enheten. Ämnet är säsongsinfluensa, som i år har det officiella startdatumet den 8 november, och varför det är viktigt att gravida...


Oct 14, 2022

Dagens gäster i MHV-podden är Johanna Rubin, barnläkare, med dr, vaccinexpert och utredare på Folkhälsomyndigheten och Åsa Jansson, mödrahälsovårdsöverläkare på MHV-enheten. Ämnet är kikhosta och varför det är viktigt att gravida vaccinerar sig mot kikhosta. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma...


Oct 12, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Eva Östlund mödrahälsovårdsöverläkare på MHV-enheten och överläkare på Södersjukhusets kvinnoklinik. Ämnen är hypertoni och preeklampsi i samband med graviditet och postpartum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.