Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Dec 23, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna Akselsson, samordningsbarnmorska och högskoleadjunkt. Anna berättar om sin forskning som handlar om fosterrörelser och om metoden Mindfetalness som har utvärderats i en stor studie i Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Dec 17, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Lena Näsström, Leg Barnmorska på Origo. Origo är ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Oct 11, 2021

Antikonception: LOWE-studien - Larc fOrWard counsElling - strukturerad preventivmedelsrådgivning, det är vad dagens två MHV-podden gäster talar om. Karin Emtell Iwarsson, Leg barnmorska och doktorand vid KI och WHO-center. Niklas Envall, Leg barnmorska, Universitetslektor på Högskolan Dalarna med undervisning...


Oct 8, 2021

Fyra gamla avsnitt om eftervård som MHV-podden klippt ihop till ett - handlar bland annat om hur eftervårdsprojektet kom igång. Gäster är barnmorskorna Jenny Kugelberg och Catharina Zätterström intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och överläkare Jennie Stolt. 


Aug 31, 2021

DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) att arbeta med subtansbruk handlar dagens MHV-podden om. Medverkande är Karin Petrovic, leg barnmorska vid Rosenlunds Mödravårdsteam och Anne-Charlotte Jonsson, projektledare för DUDIT-projektet och samordningsbarnmorska. Intervjuar gör samordningsbarnmorska...