Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Dec 20, 2019

Mödrahälsovårdsöverläkare Birgitta Obasi intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. MHV-podden handlar i detta avsnitt om TBC - om varför det är viktigt att screena gravida för TBC.


Dec 11, 2019

Dagens gäst i MHV-podden är överläkare Sissel Saltvedt som intervjuas om Swepis-studien av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och mödrahälsovårdsöverläkare Åsa Jansson


Nov 8, 2019

Vi talar med Katarina Kornaros, socionom, MSci. Psykologi och Ph.D. kandidat, om "Baby Worries". Hur kan barnmorskan arbeta med det? Intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och psykolog David Narrowe

 


Oct 25, 2019

Dagens gäst är Görel Cederblad, Leg Barnmorska, enhetschef på Farsta, Skogås och Vantörs barnmorskemottagningar. Görel intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet för dagen är pessar.


Sep 30, 2019

Dagens gäst i MHV-podden är Ludmilla von Zweigbergk, strateg för barnrättsfrågor på Hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret. Ludmillas uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till implementering av barnkonventionen inom Region Stockholms fyra kärnverksamheter, som kultur, regionplanering,...