Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Dec 18, 2018

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Samordningsbarnmorska Anne-Charlotte Jonsson om Goda Levnadsvanor.


Dec 18, 2018

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Samordningsbarnmorska Anne-Charlotte Jonsson om utbildningsinsats kring Goda Levnadsvanor. Information om Rosenlunds mödravårdsteam och om Capio Maria.


Dec 18, 2018

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt & Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Samordningsbarnmorska Anne-Charlotte Jonsson om AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) och om DUDIT (Drug Use Disorders Identificaton)

 


Nov 28, 2018

introduktion av gäster! Programmet handlar om eftervård, Catharina Zätterström och Jenny Kugelberg blir intervjuade

 


Nov 28, 2018

Metaforisk idrottskada och knippövningar! Jenny Kugelberg berättar!